Kod rabatowy

Przystąp do naszego newslettera
i otrzymaj 10% rabatu na kolejne zakupy.

Reklamacje

Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamację na produkt marki Swarovski, prosimy o skontaktowanie się z jednym z naszych salonów stacjonarnych Swarovski. Mogą Państwo również skorzystać z formularza kontaktu znajdującego się w zakładce Kontakt.

 

Produkty zakupione w naszych salonach mogą Państwo reklamować w dowolnym salonie Swarovski na całym świecie.

 

O rękojmi udzielanej na produkty marki Swarovski

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma Polaris P.H. udzielala pełnej rękojmi na wady fabryczne i materiałowe oryginalnych produktów marki Swarovski, zakupionych w jednym z naszych salonów stacjonarnych Swarovski wymienionych w pkt. I./2 Regulaminu strony crystalline.pl. Rękojmia obejmuje wyłącznie uszkodzenia niebędące następstwem wypadku lub niewłaściwego użycia, zużycia w trakcie normalnego użytkowania, modyfikowania, próby samodzielnej naprawy, braku należytej dbałości lub nieprzestrzegania specjalnych instrukcji Swarovski dotyczących czyszczenia i konserwacji produktu.

Instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji produktu są dostępne na stronie crystalline.pl lub w jednym z naszych sklepów stacjonarnych Swarovski. Każdy produkt, w którym stwierdzono wady objęte rękojmią, może podlegać:

1. wymianie na identyczny produkt, jeżeli jest on dostępny.
2. naprawie, w zależności od stopnia uszkodzenia produktu będącego przedmiotem rękojmi, a także celowości naprawy oraz dostępności części zamiennych.

Wadliwy produkt należy dostarczyć do najbliższego salonu sprzedaży Swarovski, który odeśle go do producenta.

Usługi świadczone w ramach rękojmi są nieodpłatne. Prosimy o zachowanie paragonu fiskalnego, dowodu dostawy lub certyfikatu autentyczności. Ułatwi to rozpatrzenie reklamacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć zgłoszoną reklamację. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji.

Niniejsze warunki rękojmi mają zastosowanie w przypadku, gdy nie obowiązują specjalne warunki gwarancji udzielonej dla określonych produktów.